Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocukluk Çağı Sorunları:

Kaygı Bozuklukları (ayrılık (separation) anksiyetesi, okula başlama, yalnız yatamama, gece korkuları, takıntılarla baş etme…)
Öfke ve Karşı Gelme Problemleri
Olumsuz Davranışlarla Başa Çıkma (parmak emme, tırnak yeme, giysi ısırma, sıklıkla şikayet etme, tutturma, sinirlilik, inatçılık…)
Boşanma ve Çocuğun Uyumu
Okul Sorunları ve Okul Başarısı
Kardeş Kıskançlığı
Tuvalet Eğitimi, Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma/Yapmama Problemleri
Davranış Bozuklukları ve Davranış Değiştirme
İşitme Engeline Bağlı Konuşma Bozuklukları
Kekemelik
Artikülasyon Bozukluğu
Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Otizm
Zihinsel Öğrenme Yetersizliği
Gelişimsel Dil Geriliği (Gecikmiş Konuşma)

Ergenlik Çağı Sorunları:

İletişim Sorunları
Sınav Kaygısı

Oyun Terapisi

Oyun çocuğun yaşamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuklar oyun sayesinde dış dünyada yaşadıkları çeşitli deneyimleri tekrar ele alır ve kendi dünyasında anlamlandırmaya çalışır. Oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, dış dünyaya fark etmeden hazırlık yaparlar. Yaşanan durum çocuk için ne kadar yabancı ve kabullenilmesi zor ise o denli tekrarlı olarak oyunlara yansır. Çocuk oyun sayesinde hayal kırıklıklarını ve kırgınlıklarını onarır. Kendiliğinden çıkan bu onarıcı özelliği, oyunu psikoterapi içinde değerli bir tedavi aracı haline getirmiştir.

Oyun terapisi, oyunun çocuğun kendini özgürce ifade ettiği doğal bir ortam olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Oyun terapisi seanslarında büyümenin önündeki engeller kalkar, çocuk kendi iç dünyasını keşfe başlar ve kendi gizil güçlerini kullanarak kendini iyileştirir.  Oyun terapisinde çocuk biriktirdiği gerginlik, hayal kırıklığı, güvensizlik, öfke, korku, utangaçlık gibi duygularını, problemlerini ve zorlantılarını oyun yoluyla ifade eder.  Oyun terapisi seanslarında çocuk birey olma hakkına sahiptir ve olduğu gibi kabul edilir. Bir başka deyişle çocuktan olduğu kişiden bir başka şey olması beklenmez ve çocuğun olduğu gibi kabul edilmesi değişim sürecini başlatır. Oyun terapisinde çocuk terapistin güvenilirliği eşliğinde duygularını oynayarak açığa çıkarır. Kendi üzerinde düşünebilme, kendi kararlarını verebilme, psikolojik olarak olgunlaşma, kendi kişiliğini fark etme, sahip olduğu gücün fakına varma fırsatı bulduğu için duygusal bir rahatlama dönemine girer. Duygularını yüzeye çıkarabildiğinde ise problemleri hakkında bilgi edinir, onlarla baş edebilir ve onları kontrol etmeyi öğrenir.

Oyun terapisi terapistin çocuğa rehberlik ettiği, yorumlamalarda bulunduğu şekilde “yönlendirici” veya kontrol ve sorumluluğu çocuğa bıraktığı şekilde “yönlendirilmemiş” olabilir.

Yönlendirilmiş oyun terapisi yönlendirilmiş, yapılandırılmış ve hedefe yöneliktir. Her seans belirli bir hedefe yönelik oyuncak ve materyallerle çocuk oyuna davet edilir. Sorun olan davranışın yerine, daha uyumlu olan davranışların getirilmesi hedeflenir.

Yönlendirilmemiş oyun terapisinde çocuk terapi odasının güvenilirliğinde en önemli kişidir. Yetki çocuktadır. Oyunlarında ne yapması gerektiği söylenmez, yaptıklarından dolayı eleştirilmez, ısrarda bulunulmaz, yönlendirilmez, önerilerde bulunulmaz ve yaptıkları düzeltilmez.

OYUN TERAPİSİ HANGİ SORUN ALANLARINDA KULLANILIR?

Özgüven eksikliği
Okula adaptasyonda güçlük çeken ve okulla ilgili yaşanan sorunlar
Öfke kontrolü
Uyku ve yeme problemleri
Alt ıslatma veya dışkı kaçırma problemleri
Kardeş kıskançlığı
Çatışma, boşanma ayrılığın etkilediği çocuklar.
Ayrılık anksiyetesi
Ölüm ve yas ile baş etme
Takıntıları olan çocuklar.
Fiziksel bir nedene bağlı olmayan başağrıları ya da mide ağrıları gibi, fiziksel semptomlar yaşayan çocuklar.
Parmak emme

    Twitter not configured.